Wie zijn we?

Ontstaan en doelstellingen

Fifty-One is de eerste service-club die opgericht werd op het Europese vasteland en dit op 21 oktober 1966 te Waterloo in België.

De missie van de Fifty-One is gebaseerd op de volgende normen en waarden
VRIENDSCHAP – ACHTING – VERDRAAGZAAMHEID – SOCIAAL ENGAGEMENT

Fifty-One is een club voor vrouwen en mannen, die openstaan voor eerlijke vriendschap en een hoog moreel besef hebben.

Als rode draad loopt door de clubs de “dienst aan de gemeenschap” waarbij elke club zich tot doel stelt één of meerdere projecten ten dienste van de gemeenschap te ondersteunen. Zeker niet door zich te beperken tot een geldinzameling onder de leden maar vooral door een persoonlijke inzet ten gunste van de gemeenschap.

Fifty-One Ladies Club Gent

– In 1990 gingen we van start met het idee om een een club in Gent op te richten.
– Onze eerste officiële vergadering vond plaats op 6 februari 1992.
– De Stichtingsvergadering op 7 oktober 1993 en de Keure-overhandiging op 15 maart 1995.