Projecten

Projecten voor onze dienst aan de gemeenschap in 2019/2020

1. DE SLOEP VZW – Huis van het kind
Werking
– is een open huis waar gezinnen terecht kunnen voor ondersteuning op het vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van hun jonge kinderen, uit de wijken Muide – Meulestede, Sluizeken – Tolhuis – Ham, Dampoort en Sint-Amandsberg. Via een laagdrempelig onthaal en ervarings- en procesgericht groepswerk biedt het team van De Sloep opvoedingsondersteuning aan gezinnen van diverse afkomst. Zie ook www.desloep.be

Onze financiële steun – Zij vragen steun voor aankoop van eerste-leeftijdsmelk, verzorgings-producten en noodzakelijke medicijnen.

2. De Oase
Werking
– Bijzonder onderwijs op maat, Voskenslaan te Gent. MPI De Oase streven ernaar om de kinderen een maximaal aanbod van ontwikkelingskansen te bieden, volgens de mogelijkheden van het kind met zijn beperkingen en eigenheden. Elke leerling wordt begeleid op zijn niveau en in zijn tempo. De klasverdeling gebeurt volgens vooropgestelde criteria zoals o.a. taalbegrip en emotionele ontwikkeling. Zie ook www.mpideoase.be

Onze financiële steun – De kinderen zouden het heel leuk vinden mochten we hun fietsplezier vergroten door enkele nieuwe fietsen.

3. CIRCUSPLANEET VZW
Werking –
Circusplaneet werd in 1999 opgericht als onafhankelijke vereniging vanuit het initiatief van enkele jonge mensen in het Gentse. 

In 2019 gaan ze  aan de slag in de Gentse wijken met buurtcircusprojecten. Deze projecten omvatten drie pijlers: Talentontwikkeling (samenwerken, creativiteit, culturele dialoog), diversiteit (iedereen telt mee, ook mensen met minder kansen) en community (creëren van dialoog en samenwerking, een buurtfoyer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten). 


Onze financiële steun – Deelname van 200 maatschappelijke kwetsbare kinderen mogelijk maken. De middelen worden gebruikt voor aankoop van circusmaterialen, begeleiding, ….

4. VZW ’T KASTEELTJE DE WAL
Werking
Is een home in de stad Gent opgericht voor leerlingen van het M.P.I. die na hun 18 jaar nergens terecht kunnen. Deze VZW werd door ouders opgericht. Het is zowel een dagcentrum als een vast verblijf.

De VZW heeft als doel de bewoners, volwassen mentaal gehandicapten, wat ondersteuning te bieden binnen hun mogelijkheden.

Onze financiële steun – Zij vragen financiële hulp voor uitstappen en iets extra te kopen voor in de groep

 

 

 

Financiële impuls werd in de voorbije jaren gegeven aan o.a.:

Sint Jan Baptist, Palliatieve Thuiszorg, Koester, De Sleutel, Dag in de Zoo, Den Dauw, Artsen zonder vakantie, Rode Kruis, Tsunami 2004, Villa Rozerood, Kindsoldaten, Bone4kids, Kras, Teleonthaal, School in & na ziekenhuis, Mucoviscidose, Poverello, Morning Tears, Thaleia, Casa hijas del sol, Brandwondenstichting, etc.